Medlemsmøde 23. februar 2015.

Medlemsmøde nr. 1/2015 den 23. februar 2015.

 

Dagsorden:

  • 14.30: Velkomst

 

  • 14.40: Om statsstøtte og offentlige anlæg (anlægsinvesteringer), dvs. ”infrastruktur i bredeste forstand” ved partner Michael Honoré, Bech-BruunKort intro til emnet: Hvad forstås ved offentlige anlæg?Hvornår finder reglerne anvendelse? Hvornår er der tale om en økonomisk aktivitet? Hvornårforeligger der en økonomisk fordel – og for hvem?Kort om mulighederne for at få godkendt støtte til offentlige anlæg – med og uden anmeldelse tilKommissionen.

 

  • 15.30: ”Copenhagen Multiarena” sagen – som den blev oplevet af Københavns Kommune ved chefkonsulent Thor Rasmussen, Københavns KommuneMultiarena-sagen var på mange måder en øjenåbner, idet den viser, at den blotte opførelse af etoffentligt anlæg som en multifunktionel arena kræver iagttagelse af statsstøttereglerne.Chefkonsulent i Københavns Kommune, Thor Rasmussen, var tæt involveret i Kommissionensbehandling af Multiarena-sagen, og vil give et indblik i sagen.

 

  • 15.45: Seneste nyt ved Preben Pettersson, Statsstøttechef, Erhvervs- og Vækstministeriet

    Preben fortæller lidt om den nye arbejdsgruppe om statsstøtte og infrastruktur (High Level gruppen),som medlemsstaterne og Kommissionen har nedsat og som skal afrapportere i sommeren 2015.

 

  • 16.00: Spørgsmål og dskussion

 

  • 16.30: Afslutning

 

 

 

 

 

 

© Siff Consulting