Medlemsmøde 7. maj 2015 om statsstøttebegrebet

Medlemsmøde nr. 2/2015 den 7. maj 2015 om statsstøttebegrebet

 

Dagsorden:

På mødet vil vi se på centrale elementer i statsstøttebegrebet med udgangspunkt i Kommissionens 2014-udkast til meddelelse herom og nyere retspraksis.

 

Vi vil således se på betydningen af kravene knyttet til

 

i) Begrebet virksomhed

ii) Statslig tilregnelse

iii) Anvendelse af statsmidler

iv) Begrebet fordel

v) Selektivitet

vi) Konkurrencepåvirkning og

vii) Samhandelspåvirkning

 

Vi vil herigennem komme ind på statsstøttereglernes mulige betydning inden for en lang række områder som for eksempel statsejede selskaber, salg af offentlig ejendom, regulering af køb af grøn strøm, ret til kørsel i busbaner, garantier, skatte- og afgiftslove og kommunal kulturstøtte.

 

Kommer der særskilt vigtige statsstøttedomme fra Domstolen inden mødet, vil disse også blive omtalt.

 

Mødet skal ses i sammenhæng med vores septembermøde hos CBS, der vil fokusere særligt på skatter og afgifter.

 

Oplægsholdere er Pernille Wegener Jessen, Århus Universitet, Grith Skovgaard Ølykke, CBS, og Henrik Peytz, Nielsen Nørager.

 

 

Præsentationer:

© Siff Consulting