Marts 2016: Støtte af lokal karakter

Støtte af lokal karakter – hvordan kan sådan støtte ydes uden der vurderes at være samhandelspåvirkning og støtten dermed falder uden for statsstøttebegrebet i TEUF art. 107 stk. 1

Tidpunkt: 29. marts 2016 kl. 15.00-17.30

Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotholmsgade 10, København, Mødesal F

På mødet vil vi bl.a. se nærmere på:

 

  • EU's seneste praksis i forhold til sager, der ikke har samhandelspåvirkning.

 

  • Endvidere vil vi komme ind på danske sager, herunder Geocenter Møn og Skibakken/Amagerressourcecenter.

 

  • Yderligere omtales Vestre Landsrets dom af 25. januar 2016 i sagen om fjernvarmeværkerne og statsstøtte.

 

  • Mødet afrundes med tanker i forhold til udfordringerne for kommunale og regionale myndigheder.

Bemærk: Der er plads til max 50 deltagere

© Siff Consulting