Generalforsamling, Bestyrelsesmøde og Medlemsmøde 

15 maj 2017 holdt foreningen generalforsamling samt medlemsmøde. Mødet foregik hos Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, København V.

 

Dagsorden var følgende:

Kl. 14.00-14.30 : Generalforsamling

1) Valg af dirigent.

2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Behandling af forslag.

5) Fastsættelse af kontingent

    Ad. 5) Bestyrelsen foreslår, at 2018 bliver et kontingentfrit år,         dvs. gratis at være medlem af foreningen i hele 2018.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad. 6) I henhold til vedtægterne er der ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

Kl. 14.30-15.00 : Bestyrelsesmøde

Kl. 15.00-17.30 : Medlemsmøde

  1. Tema: Gruppefritagelsesforordningen

  2. Gennemgang af udvalgte domme/beslutninger.

-----------

Tak for en rigtig god og spændende dag, nedenfor finder du dagens oplæg.

© Siff Consulting