Medlemsmøde 23. april 2018

Generaladvokat Henrik Øe holdt et spændende indlæg om Domstolens, herunder generaladvokaternes rolle i statsstøttesager.

Præsentation kan downloades nedenfor.

© Siff Consulting