Medlemsmøde 28. maj2018

Tema: Klager over statsstøtte/klagers retsstilling

Program:

 

1. Juraen om klagers retsstilling i statsstøttesager

v. adv. Thomas Mygind, Nielsen Nørager

 

2. Paneldebat om praktiske erfaringer fra klagesager

v. adv. Olaf Koktvedgaard, adv. Karen Dyekjær, adv. Morten Nissen. adv. Lena Sandberg Mørch og moderator adv. Henrik Peytz, Nielsen Nørager

 

3. Nyt siden sidst

v. adv. Olaf Koktvedgaard og adv. Rass Holdgaard

 


 

© Siff Consulting