Statsstøtte til lufthavne og havne

Kommissionen har den 13. oktober 2016 offentligt en offentlig høring om ændring af den generelle gruppefritagelsesforordning.

De foreslåede ændringer af gruppefritagelsen indebærer bl.a. at offentlig støtte, der ydes til havne og lufthavne, under visse betingelser fritages fra anmeldelsespligten. Der er tale om den anden høring af forslaget. Frist for bemærkninger til Kommissionen er den 8. december 2016.

Høringen kan findes her:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html

#litigation #arbitration

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.

© Siff Consulting