Sponsorer

Du har mulighed for at støtte Dansk Forening for Statsstøtteret med et engangsbeløb eller blive fast sponsor ved at indbetale på foreningens bankkonto.

 

Kontakt foreningens sekretariat for nærmere oplysninger omkring sponsorater. Som privat eller firmasponsor kan man få sit navn eller virksomhedens logo på denne hjemmeside.

 

Foreningen værdsætter et hvert bidrag, da dette kan understøtte foreningens ambitioner om afholde medlemsarrangementer med indlæg fra udenlandske indlægsholdere (hvor der kan være ekstra omkostninger til transport og logi tilknyttet).

 

 

 

Foreningen vil gerne takke følgende sponsorer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Siff Consulting