Kære alle,

 

Tak for interessen ved medlems mødet d. 13.marts  og til oplægsholderne, tak for nogle spændende oplæg.

 

Nedenfor finder du dagens præsentationer.

Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side

d.13. marts 2017

Grith Ølykke - Ryanair appel

Henrik Peytz - statsstøtte set fra støttemodtagerens side

 Morten Qvist Fog - introduktion

 Pernille Wegener Jessen - C-52417 P

Sune Troels Poulsen - Dom i sag 20 15 m fl  Banco Santander

Thomas Mygind

© Siff Consulting