top of page
Velkommen til Dansk Forening for Statsstøtteret

Statsstøtte til virksomheder har mange former og kan i mange tilfælde forvride konkurrencen i strid med både EU’s statsstøtteregler og dansk ret.

 

Overtrædelse af statsstøttereglerne kan have store konsekvenser for myndighederne, de støttemodtagende virksomheder og deres konkurrenter.

 

Der er dog mange muligheder for lovligt at yde statsstøtte til virksomheder, hvis det gøres på den rigtige måde. For myndigheder, støttemodtagende virksomheder og konkurrenter er det derfor en stor og vigtig opgave at vurdere, om et initiativ indebærer statsstøtte, og om støtten i givet fald er forenelig med EU’s statsstøtteregler.

I praksis er det er ofte en stor udfordring, fordi reglerne og retspraksis er omfattende og under stadig dynamisk udvikling.

 

Europa-Kommission har de senere år gennemført en omfattende reform af statsstøttereglerne, som i høj grad aktualiserer behovet for, at virksomheder og myndigheder fremover bliver mere fortrolige med reglerne. Reformpakken har bl.a. decentraliseret ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, sådan at medlemsstaternes myndigheder, inklusiv regioner og kommuner, i højere grad selv skal tage ansvar for overholdelse af reglerne.

 

Danske statsstøtteeksperter fra Dansk Industri, danske advokatkontorer, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, CBS og Erhvervs- og Vækstministeriet har på den baggrund besluttet, at tiden nu er inde til at oprette Dansk Forening for Statsstøtteret.

 

Vi tager dette initiativ for at skabe et forum for udvikling og udveksling af viden og erfaringer med anvendelse af statsstøttereglerne mellem universiteter, private og offentlige myndigheder.

 

Vi håber, at foreningen kan stimulere dialog, debat og bedre forståelse og i øvrigt vil styrke det professionelle fællesskab mellem jurister, økonomer og andre praktikere, der beskæftiger sig med statsstøtte.

 

Foreningen afholder - som udgangspunkt - 4 medlemsmøder om året.

 

2024 og 2025 er kontingentfrit for nye og eksisterende medlemmer !

Nyheder

Medlemsmøde den 17. maj 2024 om FSR og FDI - se præsentationer her.

bottom of page