top of page

Om Dansk Forening for Statsstøtteret

 

Formålet med Dansk Forening for Statsstøtteret er at udbrede interesse for, kendskabet til og forståelsen af statsstøtteretten samt at udgøre et forum for en faglig dialog og samarbejde nationalt og internationalt mellem jurister, økonomer og andre, der beskæftiger sig med og interesserer sig for statsstøtteret.

 

Foreningens vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i København den 24. juni 2014.

 

CVR-nummer:35937838

 

Bankoplysninger:

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Registreringsnr.: 9570

Kontonr: 11526411

Foreningens Formål
bottom of page