Kommende arrangementer

Medlemsmøde den 28. oktober 2022

Dansk Forening for Statsstøtteret inviterer den 28. oktober 2022 på en spændende formiddag i selskab med Jesper Svenningsen, dommer ved Retten, og Henrik Saugmandsgaard Øe, partner hos Gorrissen Federspiel og fhv. generaladvokat ved EU-Domstolen.

 

Jesper Svenningsen vil berette om, hvad der sker på statsstøtteområdet i Luxembourg og fortælle om nyeste sager og tendenser. Der vil blandt andet være fokus på danske sager ved Retten samt (effektiv) domstolsbeskyttelse for konkurrenter til støttemodtagere. Endvidere vil der gives et indblik i sager om ’ny støtte’, ’eksisterende støtte’ eller ’ændring i eksisterende støtte’, valg af pilot-case i større sagskomplekser, spørgsmål om, hvornår der foreligger tvivl (doute) om støttes forenelighed med det indre marked, således at den formelle procedure skal åbnes, samt spørgsmål om erstatning for skader i et Natura 2000-område. Gennemgangen vil bl.a. omfatte sagerne Scandlines-sagerne, Danske slagtermestre (C-99/21 P), Deutsche Lufthansa (C-453/19 P), Tempus Energy (C-57/19 P), Dansk Erhverv (T-47/19) SAS (T-378/20), Eco Fox (C-915/19), Oktober 2022-dommen, Satini-S (C-238/20) og „Piltenes meži” SIA (C-251/21).

 

Herefter vil Henrik Saugmandsgaard Øe fortælle om intensiteten og omfanget af judiciel kontrol af Rettens afgørelser på statsstøtteområdet, herunder vedrørende beskatning. Herudover gives der et indblik i processuelle faldgruber i Domstolens procesreglement.

 

Der vil blive rig lejlighed til at drøfte en række processuelle og materielle spørgsmål i dommene fra Luxembourg samt udveksle erfaringer.

Program

08:45-09:00          Registrering og kaffe

09:00-09:10          Velkommen v/ Preben Sandberg Pettersson, formand for Dansk Forening for Statsstøtteret

09:10-10:15          Seneste tendenser og domme fra EU-domstolene, v/ Jesper Svenningsen, dommer ved Retten

10:15-10:30          Spørgsmål

10:30-10.45          Kaffepause

10:45-11:30          Judiciel kontrol og processuelle faldgruber, v/ Henrik Saugmandsgaard Øe, partner, Gorrissen Federspiel

11:30-11.45          Spørgsmål og afrunding

11:45-12.30          Let servering og netværk

 

Tid og sted

Fredag den 28. oktober 2022 kl. 08:45- 12:30 hos Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.

 

Tilmeldingsfrist

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 10.00.

 

Tilmelding

Tilmelding via dette link: https://gorrissenfederspiel.com/events/tilmelding-medlemsmoede-i-dansk-forening-for-statsstoetteret/

 

Vi glæder os til at se dig til et spændende medlemsmøde.