top of page

Kommende arrangementer

Medlemsmøde den 30. november 2023

Dansk Forening for Statsstøtteret afholder et spændende medlemsmøde med et meget aktuelt fokus på den grønne omstilling d. 30. november 2023 kl. 14.30-17.30 hos Bruun Hjejle, Nørregade 21, København.

 

Program:

 

Velkomst (Olaf Koktvedgaard og Henrik Peytz) kl. 14.30

 

Current state aid issues in the green transition Alejandro Dennay, European Commission, DG Comp., via Teams, kl. 14.35 – 15.20

 • The CEEAG from January 2022,

 • The Temporary Crisis Framework adopted on 23 March 2022 as later extended,

 • The EU Green Deal Industrial Plan announced on 1 February this year, including the amended Temporary State Aid Crisis and Transition Framework and the proposed revision of the GBER.

 • Examples of recent cases

 • What is coming up?

 

Pause

 

Status i den grønne omstilling og klimamål, Susanne Bo Christensen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, kl. 15.30 – 16.30 (inkl. spørgsmål)

 • Det aktuelle billede

 • Relevante danske støtteordninger,

 • Betydningen af EU-initiativerne

 • Aktuelle udfordringer ved etableringen af nye havvindanlæg i lyset af stigende renter og omkostninger etc., og relevante statsstøtteovervejelser.

 • Åben dør ordningen

 • Carbon capture/storage (CCS)

 • Power-to-X (PtX)

 

pause

 

Investorperspektiv på betydningen af EU's initiativer, Joachim Lind Koefoed, Copenhagen Infrastructure Partners, kl. 16.45 – 17.25 (inkl. spørgsmål)

 • Der er sket flere ændringer i det globale geopolitiske miljø, som tvinger regeringer til industripolitiske ændringer og reviderede statsstøtteregler. Men er der virkelig behov for støtte til grønne projekter/grøn omstilling, og hvorfor?

 • Havvind har i de senere år bevæget sig fra en subsidieret industri til en industri uden subsidier. Hvad har ændret sig, og vil industrien blive tvunget tilbage på subsidierne?

 • Hvilke grundlæggende, relevante økonomiske forskelle/ligheder er der mellem havvind og f.eks. CC(U)S og PtX?

 • Og hvilken rolle spiller statsstøtte: Handler det om at dække CAPEX, afbøde OPEX-risici eller noget andet?

 • Åben drøftelse om de praktiske udfordringer og erfaringer med statsstøtteregler og støtteprogrammer i forhold til etablering af havvind, CC(U)S og PtX, samt et kort perspektiv på regionale forskelle mellem DK/EU, USA og de globale markeder, f.eks. har statsstøttereglerne indflydelse på, hvordan store energiprojekter prioriteres fra et investorsynspunkt? Hvordan spiller geopolitiske risici, stabilitet i forsyningskæderne og forsyningssikkerhed ind i det større (statsstøtte)billede?

 

Afrunding (Olaf Koktvedgaard og Henrik Peytz) kl. 17.25 -17.30

 

Efter arrangementet bydes deltagerne på vin, vand og lidt at spise.

 

Tilmelding:

Tilmelding på forhånd er påkrævet og skal ske direkte til Anna Juul Holm på ajho@bruunhjejle.dk - tilmelding er mulig, så længe der er ledige pladser.

 

bottom of page