top of page

Kommende arrangementer

Generalforsamling 22. juni 2023 kl. 13.00-13.00

Dansk Forening for Statsstøtteret afholder sin årlige generalforsamling torsdag den 22. juni 2023 kl. 13.00-13.00 i Dansk Industri, HC. Andersens Boulevard 18, København.

 

Bemærk, der holdes ikke medlemsmøde ifm. Generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest to uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.

 

Tilmelding senest den 16. juni 2023 til foreningens næstformand Morten Qvist Fog (mqf@di.dk).

 

Dagsordenen for generalforsamlingen, jf. vedtægternes §4, stk. 4:

 

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

Det endelige regnskab vil være til rådighed på generalforsamlingen. Der har i 2022 været udgifter for 7.777 kr. Der er ingen indtægter i 2022, da der har været kontingentfrihed for både eksisterende og nye medlemmer. Foreningens formue pr. 31. dec. 2022 var 73.509 kr.

 

4. Behandling af forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår følgende kontingent for 2024:

2024 bliver ligesom 2023 kontingentfrit (gratis) for både eksisterende og nye medlemmer.

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne er ingen af de ni bestyrelsesmedlemmerne på valg. Samtlige ni bestyrelsesmedlemmer har givet tilsagn om at fortsætte.

 

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår statsautoriseret revisionsfirma Kallermann Revision A/S genvalgt.

8. Eventuelt

bottom of page