Kommende arrangementer

Generalforsamling 2022

Dansk Forening for Statsstøtteret afholder sin årlige generalforsamling tirsdag den 21. juni 2022 kl. 12.30-13.00 i Dansk Industri, HC. Andersens Boulevard 18, København.

 

Bemærk, der holdes ikke medlemsmøde ifm. Generalforsamlingen.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest to uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.

 

Tilmelding senest den 15. juni 2022 til foreningens næstformand Morten Qvist Fog (mqf@di.dk).

 

Dagsordenen for generalforsamlingen, jf. vedtægternes §4, stk. 4:

 

1) Valg af dirigent

2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Det endelige regnskab vil være til rådighed på generalforsamlingen. Der har i 2021 været udgifter for 13.333 kr. Der er ingen indtægter i 2021, da der har været kontingentfrihed for både eksisterende og nye medlemmer. Foreningens formue ultimo 2021 var 81.286 kr.

3) Behandling af forslag

4) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår følgende kontingent for 2023:

2023 bliver ligesom 2022 kontingentfrit (gratis) for både eksisterende og nye medlemmer.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmerne på valg. Samtlige ni bestyrelsesmedlemmer har givet tilsagn om at fortsætte.

6) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår statsautoriseret revisionsfirma Kallermann Revision A/S genvalgt.

7) Eventuelt