Tidligere arrangementer

Medlemsmøde den 26. august 2020

August 25, 2020

Håndtering af Covid-19 i et statsstøtteretligt perspektiv. 

Webbaseret medlemsmøde. 

Medlemsmødet den 11. november 2019

November 10, 2019

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2019

Arrangementet, som afholdes i samarbejde med både Dansk Forening for Europaret og Dansk Forening for Statsstøtteret, giver et bredt overblik over det seneste års udvikling på EU-statsstøtteområdet.

Medlemsmødet den 7. oktober 2019

October 06, 2019

Program

 • Kl. 15.00-15.05: Velkomst ved Morten Qvist Fog

 • Kl. 15.05-16.00: ”Seneste tendenser og domme fra EU-Domstolen” ved dommer i EU-Retten, Jesper Svenningsen.

 • Kl. 16.00-16.10: Kaffepause

 • Kl. 16.10-16.50: DG COMP’s nye rapport om håndhævelse af statsstøttereglerne ved de nationale domstole ved Michael Honoré.

 • Kl. 16.50-17.00: Afrunding ved Morten Qvist Fog

Generalforsamling den 26. juni 2019

June 25, 2019

​Dansk Forening for Statsstøtteret afholdt sin årlige generalforsamling onsdag den 26. juni 2019 kl. 14.30-15.00 hos Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, København.

Medlemsmødet den 18. marts 2019

March 17, 2019

 • Statsstøtte til kultur og sport med udgangspunkt i Tinderbox-sagen v. Rikke Søgaard Berth og Marie Løvbjerg

 • Kommissionens igangværende høring af meddelelsen om tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig statsstøtte, v Morten Qvist Fog

 • Kommissionens nye fitness check øvelse, bedre regulering på statsstøtteområdet v. Preben Pettersson

 • De seneste domme om annullation af Kommissionsbeslutninger pga. manglende åbning og gennemførelse af den formelle undersøgelsesprocedure, og de overvejelser der aktuelt gøres og kan gøres om fremtidig praksis, v. Preben Pettersson og Rass Holdgaard

Medlemsmødet den 9. oktober 2018

October 08, 2018

Dansk Forening for Statsstøtteret og Dansk Forening for Europaret holdt den 9. oktober 2018 et fælles medlemsmøde, hvor der blevet givet et bredt overblik over det seneste års udvikling på EU-statsstøtteområdet. På mødet fokuseredes først og fremmest på den mest interessante udvikling i EU-domstolenes og Kommissionens praksis set fra et dansk perspektiv. Der blev gennemgået, hvilke nye tiltag, der er præsenteret det seneste år, og hvad der er i vente.

Oplægsholdere: Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet og Rass Holdgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten.

Medlemsmødet den 10. september 2018

September 09, 2018

The Market Economy Operator Principle in Practice

Dansk Forening for Statsstøtteret inviterer til et spændende medlemsmøde mandag den 10. september 2018 kl. 14.00-16.00 hos Kammeradvokaten (Vester Farimagsgade 23, København), hvor vi vil fokusere på det markedsøkonomiske investorprincip (MEOP) in praksis. Der vil være indlæg fra Antonios Bouchagiar (EU-Kommissionens juridiske tjeneste) og efterfølgende debat/diskussion af MEOP. Bemærk at hele mødet vil foregå på engelsk.

Program:

“The Market Economy Operator Principle in Practice” - When and how do public entities act as market economic operators? Which considerations are relevant and how much documentation is needed? This event will explore these highly practical questions on the basis of a presentation from a leading Commission expert and practitioner on State aid.

14.00- 14.05 Welcome - setting the scene. Rass Holdgaard, partner, Kammeradvokaten
14.05-15.00 How to apply the MEOP in practice? Antonios Bouchagiar, European Commission
15.00-15.15 Coffee break and networking
15.15-16.00 Open discussion and reflections on how to apply the MEOP in practice. Facilitated by Rass Holdgaard and Morten Qvist Fog, Confederation of Danish Industry
16.00-16.30 End of meeting - refreshments

Medlemsmødet den 28. maj 2018

May 27, 2018

Tema: Klager over statsstøtte/klagers retsstilling

1. Juraen om klagers retsstilling i statsstøttesager

v. adv. Thomas Mygind, Nielsen Nørager

 

2. Paneldebat om praktiske erfaringer fra klagesager

v. adv. Olaf Koktvedgaard, adv. Karen Dyekjær, adv. Morten Nissen. adv. Lena Sandberg Mørch og moderator adv. Henrik Peytz, Nielsen Nørager

 

3. Nyt siden sidst

v. adv. Olaf Koktvedgaard og adv. Rass Holdgaard

Medlemsmødet den 23. april 2018

April 22, 2018

Generaladvokat Henrik Øe holdt et spændende indlæg om Domstolens, herunder generaladvokaternes rolle i statsstøttesager.

Medlemsmødet den 19. februar 2018

February 18, 2018

Tema: Fokus på støtte med lokal virkning/små støttebeløb.

Medlemsmødet den 28. november 2017 "nyt fra EU- Statsstøtteretten"

November 27, 2017

Den 28. november 2017 holdt foreningen medlemsmøde hos Kammeradvokaten i samarbejde med Dansk Forening for Europaret, og giver et bredt overblik over det seneste års udvikling på EU-statsstøtteområdet.

Medlemsmøde 26. september 2017

September 25, 2017

På mødet vil der være indlæg om "The use of economics in state aid cases" fra Adina Claici, Copenhagen Economics. Indlægget foregår på engelsk. Adina har tidligere været ansat 10 år som senior medlem af DG Competitions Chief Economist team. Derudover vil vi fokusere på "Begrebet økonomisk aktivitet" samt gennemgå en række seneste domme/afgørelser.

Generalforsamling, Bestyrelsesmøde og Medlemsmøde

May 15, 2017

Generalforsamling, Bestyrelsesmøde og Medlemsmøde 

15 maj 2017 holdt foreningen generalforsamling, bestyrelsesmøde samt medlemsmøde. Mødet foregik hos Kammeradvokaten.

Medlemsmøde - Gruppefritagelsesforordningen

Gruppefritagelsesforordningen

Gennemgang af udvalgte domme/beslutninger.

Medlemsmøde 13. marts 2017 ”Statsstøttereglerne set fra støttemodtagers side"

March 13, 2017

Program

 1. Intro – statsstøtterettens betydning for erhvervslivet (Morten Qvist Fog, DI)

 2. Juraen om støttemodtagerens retsstilling (Henrik Peytz og Thomas Mygind, Nielsen Nørager)

 3. En virksomheds praktiske erfaringer med statsstøtte compliance (udmeldes snarest)

 4. Omtale af væsentlige nye domme fra statsstøtteområdet

 

På medlemsmødet vil vi bl.a. komme ind på følgende. Hvad skal en potentiel støttemodtager være særligt opmærksom på? Hvordan håndteres forholdet til støttegiveren og forhold omkring anmeldelse? Hvad er risiciene, hvis noget går galt?

------

Præsentationer fra dagen forefindes ved at besøge linket nedenfor.

Medlemsmøde 7. november 2016 ”Nyt fra EU-statsstøtteretten”

November 06, 2016

På medlemsmødet fokuserer vi først og fremmest på den mest interessante udvikling i EU-domstolenes og Kommissionens praksis set fra et dansk perspektiv, herunder betydning af Kommissionens længe ventede meddelelse om statsstøttebegrebet. Vi belyser også, hvilke nye politiske tiltag, der er præsenteret det seneste år, og hvad der er i vente. Du vil således få en opdateret viden om, hvilke retlige og politiske tendenser, der rører sig på statsstøtteområdet.

 

Oplægsholdere:

 • Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervs- og Vækstministeriet

 • Rass Holdgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten

 • Claus Peter Hansen, advokat hos Kammeradvokaten

Medlemsmøde 16. marts 2016 "Støtte af lokal karakter"

March 15, 2016

Støtte af lokal karakter – hvordan kan sådan støtte ydes uden der vurderes at være samhandelspåvirkning og støtten dermed falder uden for statsstøttebegrebet i TEUF art. 107 stk. 1

Medlemsmøde 25. November 2015 "nyt fra EU- Statsstøtteretten"

November 25, 2015

Medlemsmøde med nyt fra EU- Statsstøtteretten.

Følg linket nedenfor for at se præsentationen.

Medlemsmøde 7. maj 2015 om statsstøttebegrebet

May 06, 2015

Dagsorden:

På mødet vil vi se på centrale elementer i statsstøttebegrebet med udgangspunkt i Kommissionens 2014-udkast til meddelelse herom og nyere retspraksis.

Medlemsmøde 23. februar 2015 "Statsstøtte og offentlige anlæg"

February 22, 2015

Om statsstøtte og offentlige anlæg

Copenhagen Multiarena

Seneste nyt

Åbningsarrangement 1. december 2014

November 30, 2014

Åbningsarrangement den 1. december 2014

Dagsorden:

14:30 Introduction to the Danish Association of state Aid Law by the President Preben Sandberg Pettersson,

15:00 Key note speak of Nicola Pesaresi, DG Competition: The SAM reform in perspective: outcomes and possible future developments.

15:30 Q and A session and debate.

16:30 coffee and networking

17:00 End of seminar

Please reload

© Siff Consulting