top of page

Tidligere arrangementer

Medlemsmøde den 17. maj 2024

Dagsorden

FDI og FSR - fællesarrangement med Europarets- og Konkurrencertsforeningen

Sted: DI

Powerpoint: Præsentation Erhvervsstyrelsen - Præsentation DG Trade - Præsentation DG COMP

Bemærk: Præsentation fra Erhvervsstyrelsen er lavet med henblik på at give et overblik over de seneste udviklinger ift. investeringsscreeningsloven på arrangementet Foreign Subsidies Regulation & Foreign Direct Investment den 17. maj 2024. Erhvervsstyrelsen henviser til materialet, der blev udsendt i forbindelse med den offentlige høring til brug for evalueringen, ift. udviklingen i sager modtaget efter loven. Materialet kan findes her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Medlemsmøde den 13. marts 2024

Dagsorden

Fokus på de minimis samt Videndeling om domme

Sted: Nielsen Nørager

Powerpoint: Præsentation Statsstøttesekretariatet - Præsentation KL - Præsentation DI - Præsentation Michael Honoré

Medlemsmøde den 30. november 2023

Dagorden

Fokus på den grønne omstilling

Sted: Bruun Hjejle

Powerpoint: Præsentation DG COMP - Præsentation Energistyrelsen - Præsentation CIP

Generalforsamling 22. juni 2023

Regnskab og protokolat

Medlemsmøde 1. maj 2023

Dagorden

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2023

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint: Præsentation

Medlemsmøde 28. oktober 2022

Dagorden

Seneste tendenser og domme fra EU-domstolene, v/ Jesper Svenningsen, dommer ved Retten

Judiciel kontrol og processuelle faldgruber, v/ Henrik Saugmandsgaard Øe, partner, Gorrissen Federspiel

Sted: Gorissen Federspeil

Medlemsmøde 31. marts 2022

Dagorden

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2022

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint: Præsentation

Medlemsmøde 10. november 2021

Dagsorden:

Klima og statsstøtte til den grønne omstilling

Sted: Advokatfirmaet Nielsen Nørager

Powerpoint: Præsentation 1 - Præsentation 2

Medlemsmøde 28. september 2021

Dagsorden:

Medlemsstaternes tilbagesøgning, Esti Pagar mv.

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint: Præsentation

Medlemsmøde 1. juni 2021

Dagsorden

UK subsidy control after Brexit – presentation by Alexander Rose Legal Director at DWF Law LLP

Proposed Regulation on foreign subsidies distorting the internal market (COM(2021) 223 final) – presentation by Julia Rapp, Deputy Head of Unit at DG Commission

Webbaseret

Powerpoint: Præsentation 1 - Præsentation 2 

Medlemsmøde 18. marts 2021

Dagorden

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2021

Webbaseret

Powerpoint: Præsentation

Medlemsmøde 26. august 2020

Dagsorden:

Håndtering af COVID-19 i et statsstøtteretligt perspektiv.

Webbaseret

Powerpoint: Præsentation

Medlemsmøde 11. november 2019

Dagsorden:

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2019 v Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet og Rass Holdgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten.

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint

Medlemsmøde 7. oktober 2019

Dagsorden:

Seneste tendenser og domme fra EU-Domstolen” ved dommer i EU-Retten, Jesper SvenningsenDG COMP’s nye rapport om håndhævelse af statsstøttereglerne ved de nationale domstole ved Michael Honore

Sted: DI

Powerpoint

Generalforsamling 26. juni 2019 

 

Medlemsmøde 18. marts 2019

Dagsorden:

Statsstøtte til kultur og sport med udgangspunkt i Tinderbox-sagen v. Rikke Søgaard Berth og Marie Løvbjerg

Kommissionens igangværende høring af meddelelsen om tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig statsstøtte, v Morten Qvist Fog

Kommissionens nye fitness check øvelse, bedre regulering på statsstøtteområdet v. Preben Pettersson

De seneste domme om annullation af Kommissionsbeslutninger pga. manglende åbning og gennemførelse af den formelle undersøgelsesprocedure, og de overvejelser der aktuelt gøres og kan gøres om fremtidig praksis, v. Preben Pettersson og Rass Holdgaard

Sted: Horten

Powerpoint: 

Medlemsmøde 9. oktober 2018

Dagsorden:

Nyt fra EU-statsstøtteretten 2018 v Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet og Rass Holdgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten.

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint

Medlemsmøde 10. september 2018

Dagsorden:

How to apply the MEOP in practice? Antonios Bouchagiar, European Commission

Open discussion and reflections on how to apply the MEOP in practice. Facilitated by Rass Holdgaard and Morten Qvist Fog

Sted: 

Medlemsmøde 28. maj 2018

Dagsorden

Juraen om klagers retsstilling i statsstøttesager, v. adv. Thomas Mygind, Nielsen Nørager

Paneldebat om praktiske erfaringer fra klagesager, v. adv. Olaf Koktvedgaard, adv. Karen Dyekjær, adv. Morten Nissen. adv. Lena Sandberg Mørch og moderator adv. Henrik Peytz, Nielsen Nørager

Nyt siden sidst, v. adv. Olaf Koktvedgaard og adv. Rass Holdgaard

Sted: Nielsen Nørager

Præsentationer

Medlemsmøde 23. april 2018

Dagsorden

Domstolens, herunder generaladvokaternes rolle i statsstøttesager, v. Generaladvokat Henrik Øe 

Sted: Bech Bruun

Præsentationer

Medlemsmøde 19. februar 2018

Dagsorden

De danske kommuner og statsstøttereglerne, v. Chefkonsulent Britt Vonger, Gentofte Kommune.

Statsstøtte og kommuner – svenske erfaringer, v. Case Officer Stefan Sagebro, Division for Competition, State Aid and Framework conditions, Ministry of Enterprise and Innovation, Sweden.

Statsstøtte og havne – perspektiver og udfordringer, v. Professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus Universitet.

Sted:

Præsentationer: 

Medlemsmøde 28. november 2017

Dagsorden

Nyt fra EU- Statsstøtteretten 2017 v Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet, Rass Holdgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten og Claus Peter Hansen, chefkonsulent, Skatteministeriet.

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint

Medlemsmøde 26. september 2017

Dagsorden

The use of economics in state aid cases. v. Adina Claici, Copenhagen Economics

Begrebet økonomisk aktivitet v. Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet, Morten Qvist Fog, DI og Henrik Peytz, partner og advokat hos Nielsen Nørager

Sted: Copenhagen Economics

Powerpoint

Medlemsmøde og generalforsamling 15 maj 2017

Dagsorden

Gruppefritagelsesforordningen ved Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet,

Nyeste praksis v. Michael Honore, Bech Bruun

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint

Medlemsmøde 13. marts 2017

Dagsorden

Statsstøtterettens betydning for erhvervslivet, v Morten Qvist Fog, DI

Juraen om støttemodtagerens retsstilling, v Henrik Peytz og Thomas Mygind, Nielsen Nørager

Omtale af væsentlige nye domme fra statsstøtteområdet, v Grith Ølykke, Sune Troels Poulsen, Pernille Wegener Jessen

Medlemsmøde 7. november 2016

Dagsorden

Nyt fra EU- Statsstøtteretten 2016 v Preben Pettersson, statsstøttechef i Erhvervsministeriet, Rass Holdgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten og Claus Peter Hansen, Kammeradvokaten.

Sted: Kammeradvokaten

Powerpoint

bottom of page