top of page

Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen kan ske ved hjælp af indmeldelsesformularen nedenfor.

 

Som personligt medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for statsstøtteret. Ud over personlige medlemmer kan foreningen optage offentlige og private juridiske personer, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for statsstøtteret.

 

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der kan vælges mellem tre typer medlemskab: studerende, enkeltmedlem eller firmamedlem.

 

Kontingentsatser

 

  • Studerende: 100 kr. pr. år.

  • Enkeltmedlemmer 300 kr. pr. år.

  • Firmamedlemmer: 1500 kr. pr. år.

Ved indmeldelse efter 1/7 nedsættes kontigentet for resten af medlemsåret med 50 %.

 

BEMÆRK: 2024 er kontingentfrit for såvel nye som eksisterende medlemmer !

Persondata

Oplysninger indtastet via indmeldelsesformularen nedenfor registreres og opbevares i foreningens medlemssystem og oplysningerne slettes ved udmeldelse af foreningen. Læs mere om persondata her.

 

 

 

 

 

bottom of page